Політика конфіденційності

Угода про конфіденційність використання особистих даних

Дата публікації: 11.02.2021

Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку icoffee.in.ua або «Сервіс» можуть отримати про користувача під час використання їм сайту https://icoffee.in.ua/ і в ході виконання icoffee.in.ua будь-яких усних угод і договорів з Користувачем. Згода користувача з Політикою, висловленою ним в рамках відносин з однією з перерахованих осіб, поширюється на всі інші перераховані особи.

Використання вказаного сайту і його ресурсів означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання сайту https://icoffee.in.ua/.

Персональна інформація користувачів, яку обробляє icoffee.in.ua

1.1 У рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:

1.1.1 Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання icoffee.in.ua, включаючи персональні дані користувача. Обов’язкова для надання послуг інформація означена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

1.1.2 Дані, які автоматично передаються icoffee.in.ua в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреси, дані файлів cookie, інформація про браузер користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до icoffee.in.ua), технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, що використовуються користувачем, дата і час доступу до icoffee.in.ua, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація.

1.1.3 Інша інформація про користувача, обробка якої передбачена умовами використання icoffee.in.ua.

1.2 Справжня Політика може бути застосована тільки до інформації, що обробляється в ході використання icoffee.in.ua. Icoffee.in.ua не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на icoffee.in.ua, в тому числі в розділі з рекомендаціями партнерських сервісів.

1.3 Icoffee.in.ua не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак icoffee.in.ua виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

Цілі обробки персональних даних користувачів

2.1 Icoffee.in.ua збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання функцій сайту icoffee.in.ua або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

2.2 Персональну інформацію користувача icoffee.in.ua обробляє в наступних цілях:

2.2.1 Ідентифікація клієнта в рамках використання icoffee.in.ua, угод і договорів з icoffee.in.ua;

2.2.2 Надання Користувачеві персоналізованого особистого кабінету і виконання угод і договорів;

2.2.3 Зв’язок з користувачем, в тому числі відправлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання icoffee.in.ua, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від користувача.

Зверніть увагу! Створюючи особистий кабінет, Користувач автоматично підписується на розсилку Сервісу icoffee.in.ua (Email, Viber, СМС та ін.). Налаштувати теми листів або зовсім відмовитися від розсилки можна за посиланням з будь-якого листа від icoffee.in.ua (відповідне посилання знаходиться в кінці кожного листа).

2.2.4 Поліпшення якості icoffee.in.ua, зручності використання, розробка нових сервісів;

2.2.5 Орієнтування рекламних матеріалів відповідно до ваших інтересів або за потребами;

2.2.6 Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

Умови обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам

3.1 Icoffee.in.ua зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентів icoffee.in.ua.

3.2 При обробці персональних даних icoffee.in.ua не обмежений у застосуванні способів їх обробки.

3.3 Щодо персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб, наприклад, розміщення у відгуках про роботу Сервісу і в публічних коментарях до окремих сторінок сайту. Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

3.4 Icoffee.in.ua вправі передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

3.4.1 Користувач висловив згоду на такі дії;

3.4.2 Передача необхідна для використання Користувачем певних функцій icoffee.in.ua, або для виконання певної угоди чи договору з користувачем;

3.4.3 Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

3.4.4 Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частково), при цьому до набувача переходять всі зобов’язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;

3.4.5 З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів icoffee.in.ua або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угоду icoffee.in.ua, справжню Політику

3.4.6 В результаті обробки персональної інформації користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням icoffee.in.ua.

3.5 При обробці персональних даних користувачів icoffee.in.ua керується ЗУ «Про персональні дані».

Зміна і видалення персональної інформації. Обов’язкове зберігання даних

4.1 Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, скориставшись функцією редагування особистих даних або звернувшись за допомогою до служби підтримки (контакти на https://icoffee.in.ua/).

4.2 Користувач також може видалити надану їм в рамках певного облікового запису персональну інформацію, скориставшись функцією «Видалити аккаунт». Видаливши аккаунт, Користувач автоматично відкликає свою згоду на обробку даних. Також Користувач може відкликати свою згоду шляхом письмового повідомлення icoffee.in.ua не менше ніж за 1 (один) місяць до моменту відкликання згоди, при цьому буде ініційована процедура дострокового розірвання Договору з Компанією.

4.3 Права, передбачені пп. 4.1. і 4.2. цієї Політики, можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов’язок icoffee.in.ua зберегти змінену або надану користувачем інформацію на термін, встановлений законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державному органу.

Обробка персональних даних за допомогою файлів Cookie та лічильників

5.1 Файли cookie, що передаються icoffee.in.ua від обладнання користувача і обладнанням користувача від icoffee.in.ua, можуть використовуватися icoffee.in.ua для надання Користувачеві персоналізованих сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, в статистичних та дослідницьких цілях, а також для поліпшення icoffee.in.ua.

5.2 Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які використовуються для відвідування сайтів в мережі інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

5.3 Icoffee.in.ua вправі встановити, що надання певних функцій можливо лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені користувачем.

5.4 Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються icoffee.in.ua і можуть бути змінені без попереднього повідомлення Користувача.

5.5 Лічильники, розміщені на сайті icoffee.in.ua, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie користувача, для збору і обробки статистичної інформації про використання сайту icoffee.in.ua, а також для забезпечення працездатності icoffee.in.ua в цілому або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються icoffee.in.ua і можуть бути змінені без попереднього повідомлення Користувача.

Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувача

6.1 Icoffee.in.ua приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство

7.1 Icoffee.in.ua має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

7.2 До цієї Політики і відносин між Користувачем і icoffee.in.ua, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, застосовуються ЗУ.

Зворотній зв’язок. Питання та пропозиції

8.1 Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики Користувач має право направляти до Служби підтримки (контакти на https://icoffee.in.ua/contacts/) icoffee.in.ua.

Юридичні дані постачальника якісної обсмаженої кави «Кучерява Кава» в Києві – icoffee.in.ua:

«Кучерява Кава»

Телефони:
+38073-881-8081
Адреса: Україна, м. Київ.

E-mail: info@icoffee.in.ua